Meniu Uždaryti

Kortų žaidimas Karas taisyklės

Kortų žaidimas Karas taisyklės turbūt kiekvienam žmogui yra žinomos, tik galbūt primirštos. Karas kortų žaidimas nereikalauja daug mastymo, galite tiesiog atsipalaiduoti ir smagiai praleisti laiką. O jei norite labiau pasukti galvą, vertas dėmesio kortų žaidimas tūkstantis.

Kiek žmonių gali žaisti Karą?

Žaidimą gali žaisti mažiausiai 2 žmonės, tačiau konkretaus maksimalaus žaidėju kiekio nėra.

Kiek kortų reikia Karas kortų žaidimui?

Žaidimui Karas naudojama visa kortų kaladė.

Kaip dalinamos kortos žaidimui Karas?

Visos kortos žaidėjam padalinamos būtinai po lygiai. Kortos išdalinamos užverstos, pasiėmus kortas į rankas, negalima į jas žiūrėti ar išmaišyti.

Koks yra pagrindinis žaidimo tikslas?

Žaidimo metu svarbiausia atmušti kuo daugiau kirčių ir susirinkti visas kortas sau.

Kada baigiasi žaidimas Karas?

Žaidimas karas pasibaigia, kai pas vieną iš žadėju atsiduria visa kortų kaladė.

Žaidimui Karas naudojama visa kortų kaladė. Svarbu kad visiems būtų padalinta po lygiai. O kortų reikšmės didėjimo tvarka yra: dviakė, triakė, keturakė, penkakė, šešakė, septynakė, aštuonakė, devynakė, dešimtakė, valetas, dama, karalius, tūzas, džiokeris.

Kortų žaidimas Karas taisyklės ir pasiruošimas žaidimui

  • Karas kortų žaidimas pradedamas išrenkant kortų dalintoją, kuris visiem kortas padalina po lygiai.
  • Visi pasiima užverstas išdalintas savo krūveles, jų nemaišo, neperžiūri, tiesiog naudoja taip, kaip gavo.

Karas žaidimas kortomis tikslas

Susirinkti visas žaidimo kortas.

karas kortų žaidimas

Karas žaidimas

  • Ėjimą pradeda žaidėjas dalinusiajam iš kairės, o toliau viskas vyksta pagal laikrodžio rodyklę.
  • Ėjimo metu imama viršutinė korta ir metama ant stalo, visi kiti taip pat išmeta savo viršutinę kortą. Tas, kurio kortos reikšmė didžiausia, pasiima visas kortas ir pasideda užverstas šalia savęs.
  • Jei ėjimo metu vieno ar kelių žaidėjų išmestų kortų reikšmė sutampa, jie toliau kariauja –  ant savo mestos kortos deda vieną užverstą ir kitą atverstą kortą, laimi tas, kurio atverstos kortos reikšmė didesnė, o jei vėl sutampa, kartojamas tas pats veiksmas.
  • Kai kažkam baigiasi kortos rankose, jis pasiima savo nukirstų kortų krūvelę, ją sumaišo arba ne, priklausomai nuo susitarimo, ir toliau žaidžia.
  • Jei nebeliko kortų nei rankose, nei nukirstųjų vietoje, žaidėjas iškrenta ir jam pasibaigia kortų žaidimas karas.
kortų žaidimai karas

Kortų žaidimai Karas – pavyzdžiai

  1. Žaidžia Tomas ir Ieva. Tomas paima viršutinę kortą iš turimų savo rankose ir padeda ant stalo. Ieva padaro tą patį su savo kortomis. Ant stalo atsiduria Tomo kryžių devynetas ir Ievos širdžių šešetas. Tomo korta yra aukštesnė ir jis pasiima abi šias kortas ir pasideda šalia savęs.
  2. Tomas padeda viršutinę kortą ant stalo – vynų septynetą. Ieva ant stalo padeda širdžių septynetą. Kadangi kortos yra vienodos reikšmės, jie verčia po dar vieną viršutinę kortą iš savo kaladžių.
  3. Pas Ievą rankose dar yra kortų, o pas Tomą kortų yra tik šalia padėtų, gautų iš ankstesnių sėkmingų atsimušimų. Tomas pasiima šalia esančias kortas į rankas, jų nemaišo, tiesiog tęsia žaidimą su jomis toliau.
kortų žaidimas karas kortomis taisyklės

Žaidimo pabaiga

Kortų žaidimas karas laimimas to žaidėjo, kuris susirenka visas žaidimo kortas. Tada galima skelbti, kad prasideda naujas kortų karas, kitas žaidimo etapas.