Meniu Uždaryti

Durniaus taisyklės – kaip žaisti Durnių?

Kortų žaidimas Durnius (kitaip – kortų žaidimas Kvailys) yra išties populiarus kortų mėgėjų tarpe. Jis gan paprastas, bet labai įtraukiantis net ir tuos žmones, kurie gal šiek tiek ir pritingi žaisti. Šiandien sužinosite, kokios yra Durniaus taisyklės. Išmokysime jus, kaip žaisti Durnių. Na, o jeigu esate vienas namuose ir neturite su kuo sulošti, išbandykite kitą kortų žaidimą – Pasjansas Voras.

Kiek žmonių gali žaisti Durnių?

Durnių žaisti gali nuo 2 iki 5 žmonių.

Kiek kortų reikia Durniaus žaidimui?

Reikalingos 36 kortos: nuo šešakės iki tūzo.

Kaip išsidėsto Durniaus kortos stiprėjimo tvarka?

Nuo silpniausios iki stipriausios kortos išsidėsto taip: šešakė, septynakė, aštuonakė, devynakė, dešimtakė, bartukas, dama, karalius, tūzas.

Kada baigiasi Durniaus žaidimas?

Žaidimas baigiamas tik pas vieną žmogų rankose lieka kortos, o visi kiti jas išsimeta.

Kas lieka durniumi šiame žaidime?

Durniumi lieka tas žmogus, kuris paskutinis lieka su kortomis rankose.

Kortų žaidimai Durnius skirtai 2-5 žaidėjams.

Šiam žaidimui naudojamos 36 kortos, išimamos visos nuo 2 iki 5, o kortų reikšmės didėjimo tvarka yra: šešakė, septynakė, aštuonakė, devynakė, dešimtakė, valetas, dama, karalius, tūzas.

Pasiruošimas žaidimui

Išrenkama kas dalins kortas per pirmąjį raundą. Kitus kartus dalina tas, kas pralošė.

Kortos dalinamos pagal laikrodžio rodyklę, kiekvienam po 6. Jei žaidžia 5 žmonės, tada dalinama po 5 kortas.

Atverčiama viena korta, kuri bus koziris viso raundo metu (širdys, būgnai, kryžius arba vynai).

Ant kozirio padedama užversta likusi kortų kaladė taip, kad visi matytų kozirį.

Durniaus taisyklės kaip žaisti Durnių

Žaidimo tikslas

Išsimesti visas kortas pirmiau už kitus ir nelikti durniumi.

Durniaus taisyklės – kaip žaisti Durnių?

Durniaus taisyklės numato, kad šį žaidimą pradeda tas, kuris turi mažiausios reikšmės kozirio kortą.

Ėjimo metu pasirinkta korta dedama žaidėjui iš kairės, kuris tą kortą turi nukirsti.

Kertama arba tos pačios rūšies aukštesne korta, arba koziriu.

Jei korta nukertama, ėjimą daręs žaidėjas, jeigu turi, gali primesti dar kortų, kurias reikės kirsti. Tačiau tų kortų reikšmė turi sutapti su jau ant stalo esančiomis. Pagal susitarimą iš anksto, kortas primesti gali tik ėjimą daręs asmuo, asmenys esantys iš dešinės ir kairės atsikirtinėjančiam arba visi. Negalima duoti atsikirtinėti daugiau kortų, nei žaidėjas turi rankoje (5 arba 6, priklauso nuo žaidžiančiųjų skaičiaus).

Kortų žaidimai Durnius žaidimas trise

Jei visos mestos kortos nukertamos, jos padedamos į atskirą krūvelę – išimamos iš žaidimo.

Jei kortų nepavyko nukirsti, jas į rankas pasiima žaidėjas, kuriam jos buvo mestos.

Tada visi iš kaladės pasiima tiek kortų, kiek jiems trūksta iki pirminio kiekio. Pirmas kortas ima tas, kuris pradėjo ėjimą, tada pagal laikrodžio rodyklę tie, kas primetė ir tada atsimušinėjęs žaidėjas.

Jei žaidėjas sugebėjo atsimušti, kitą ėjimą pradeda jis. Jeigu nesugebėjo – pradeda tas, kuris sėdi jam iš kairės.

Kai kaladėje baigiasi kortos, kam eilės tvarka priklauso, paima ir atverstąjį kozirį ir žaidžiama su tiek kortų, kiek yra rankose. Tada jei žmogus turi tarkim 2 kortas, jam mest atsimušinėt iš viso galima tik 2 kortas.

Pavyzdys

Kortų žaidimas Durnius Kvailys taisyklės ir pavyzdys

Žaidimo koziris – vynų devynakė. Pirmasis žaidėjas išmeta kortą – širdžių aštuonakė. Antrasis žaidėjas atsikerta širdžių dešimtake. Pirmasis ir trečiasis žaidėjai išmeta dar po vieną kortą, kurias antrasis žaidėjas turės nukirsti. Išmestos kortos – būgnų dešimtakė ir vynų aštuonakė. Antrasis žaidėjas būgnų dešimtakė nukerta su vynų šešake – koziriu. Vynų aštuonakės nukirsti nebepavyksta, nes antrasis žaidėjas rankose nebeturi aukštesnės vertės kozirio.

Durnius žaidimas baigiamas

Kortų žaidimo Durnius taisyklės nurodo, kad žaidimas baigiasi, kai pas visus, išskyrus vieną, rankose nelieka nei vienos kortos. Pralaimėjęs žmogus skelbiamas durniumi.